Giáo án Toán: Số 8 (tiết 3)

01/03/2009 12:00 Sáng 0 phản hồi
Môn học: Làm quen với Toán.
Đề tài: Số 8 (Tiết 3)
Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn. (5-6 tuổi)
Lập giáo án: Đinh Thị Diệu Hương
Thiết kế: Lê Thị Thanh Dung.

Giáo án Toán: Số 8 (tiết 3)

Đề tài: Số 8 (Tiết 3)
Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn. (5-6 tuổi)
Lập giáo án: Đinh Thị Diệu Hương
Thiết kế: Lê Thị Thanh Dung.

Tệp đính kèm

1235893020765_LQVT_So_8_tiet_3MGL.ppt
File: 1235893020765_LQVT_So_8_tiet_3MGL.ppt (1 MB)

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Other News