Giáo án Văn học: Thơ "Chiếc xe lu".

01/03/2009 12:00 Sáng 0 phản hồi
Môn học: Làm quen Văn học.
Đề tài: Thơ “Chiếc xe lu”.
Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi)
Lập giáo án: Phạm Thu Hà.
Thiết kế: Lê Thị Thanh Dung.

Giáo án Văn học: Thơ “Chiếc xe lu”.

Môn học: Làm quen Văn học.
Đề tài: Thơ “Chiếc xe lu”.
Lứa tuổi: Mẫu giáo lớn (5-6 tuổi)
Lập giáo án: Phạm Thu Hà.
Thiết kế: Lê Thị Thanh Dung.

Tệp đính kèm

12358937160780_LQVH_Tho_Chiec_xe_luMGL.ppt
File: 12358937160780_LQVH_Tho_Chiec_xe_luMGL.ppt (3 MB)

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Other News