CÔNG TÁC 3 CÔNG KHAI – 4 KIỂM TRA ĐỢT 2 NĂM HỌC 2016 – 2017

17/04/2017 7:06 Chiều 0 phản hồi

Theo thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định, trường Mầm non Sơn Ca  công khai 4 biểu mẫu về công tác 3 công khai năm học 2016 – 2017 như sau:

Biểu mẫu 1:

Cam kết chất lượng giáo dục của trường Mầm non Sơn Ca- Trung Hòa Cầu Giấy, năm học 2016 - 2017 BIEU-MAU-01-THANG-4.2017-công-tác-3-công-khai

Biểu mẫu 02

Công khai chất lượng giáo dục mầm non thực tế của trường MN Sơn Ca

Trung Hòa – Cầu Giấy – Năm học 2016 - 2017 BIEU-MAU-02-THANG-4.2017-Công-tác-3-công-khai

Biểu mẫu 03

Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường MN Sơn Ca Trung Hòa Cầu Giấy

Năm học 2016 - 2017 BIEU-MAU-03-THANG-4.2017-Công-tác-3-công-khai

Biểu mẫu 04

Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường MN Sơn Ca Trung Hòa Cầu giấy năm học: 2016 - 2017 BIEU-MAU-04-THANG-4.2017vè-công-tác-3-công-khai

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Other News