CÔNG VĂN VỀ VIỆC QUY ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC TUYÊN TRUYỀN MỨC THU HỌC PHÍ DỰ KIẾN NĂM HỌC 2017 – 2018

25/04/2017 10:58 Chiều 0 phản hồi

Dưới đây là 1 số công văn quy định và tuyên truyền về mức thu học phí:

Và 1 số file văn bản đính kèm sau đây:

NQ03-2016 1125 SGD&DT-KHTC 156-PGD

Tệp đính kèm

156-PGD
File: 156-PGD.pdf (419 kB)
1125 SGD&DT-KHTC
File: 1125-SGDDT-KHTC.pdf (111 kB)
NQ03-2016
File: NQ03-2016.pdf (4 MB)

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Other News