THÔNG BÁO KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2016 – 2017

30/05/2017 12:36 Chiều 0 phản hồi

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA THÔNG BÁO

KẾ HOẠCH

Tuyển sinh năm học 2017 – 2018

Căn cứ vào điều lệ trường Mầm non;

Căn cứ công văn số 723/SGD&ĐT-QLT ngày 21/03/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017 – 2018;

Căn cứ kế hoạch số 16/KH-PGD ngày 12/05/2017 của Phòng Giáo dục – Đào tạo quận Cầu Giấy về kế hoạch tuyển sinh vào trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017 – 2018;

Căn cứ  tình hình cơ sở vật chất và vị trí của trường trên địa bàn;

Căn cứ kết quả điều tra số học sinh trên địa bàn Phường;

Trường Mầm non Sơn Ca xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm học 2017 – 2018 như sau:

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU :

1. Việc tuyển sinh phải thực hiện cho công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ngày.

2. Huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp, 75% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non ra lớp.

3. Thực hiện nghiêm túc quy định về: Thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp. Đảm bảo tỷ lệ giáo viên và diện tích sử dụng đạt 1,5m2/1 trẻ (Thực hiện đúng theo quy định tại điều 13 của Điều lệ trường Mầm non).

4. Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

5. Đảm bảo học sinh ở khu đô thị mới thuộc phường Trung Hoà (đặc biệt đối với các hộ dân thuộc diện tái định cư do giải phóng mặt bằng) có điều kiện học tập ổn định.

II. KẾ HOẠCH TUYỂN SINH :

1. Chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh:

Căn cứ vào dự kiến xây dựng kế hoạch phát triển năm học 2017 – 2018 của nhà trường, chỉ tiêu và phân tuyến tuyển sinh của Phòng Giáo dục – Đào tạo quận Cầu Giấy.

- Đối tượng tuyển sinh: Tuyển sinh trong độ tuổi mầm non. Nhà trường tuyển nhận các cháu có hộ khẩu thường trú tại phường Trung Hoà thuộc các tổ dân phố: từ tổ dân phố 24 đến tổ dân phố 51 và Cụm toà nhà Vinaconex.

- Số lượng – độ tuổi tuyển nhận: cụ thể:

+ Tuyển 01 lớp nhà trẻ (tức là trẻ sinh năm 2015): tuyển 40 cháu.

+ Tuyển 01 lớp Mẫu giáo bé (tức là trẻ sinh năm 2014): tuyển 80 cháu.

+ Tuyển bổ sung vào lớp Mẫu giáo nhỡ (tức là trẻ sinh năm 2013): tuyển 62 cháu.

+ Tuyển phổ cập 100% Mẫu giáo lớn (tức là trẻ sinh năm 2012).

2. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển.

3. Quy định về hồ sơ của học sinh:

Hồ sơ bao gồm:

- Đơn xin học (theo mẫu của trường, phụ huynh có thể tự in đơn ở phần mail cá nhân của phụ huynh sau khi đăng ký tuyển sinh trực tuyến);

- Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

- Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận (kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an phường.

Khi tiếp nhận hồ sơ, cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, phải kiểm tra sự trùng khớp các thông tin về cá nhân học sinh như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh… trong giấy khai sinh, sổ hộ khẩu, nếu thấy đã trùng khớp thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ ghi xác nhận vào mặt sau bản sao giấy khai sinh: “Đã kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu”, sau đó ký và ghi rõ họ tên; Hiệu trưởng ký và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là hồ sơ gốc của học sinh cho đến khi kết thúc quá trình học tập, mọi chứng nhận của học sinh được cấp sẽ căn cứ vào bản sao đã có xác nhận này. Cán bộ tuyển sinh và hiệu trưởng nhà trường chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên.

3. Kinh phí tuyển sinh:

Tuyệt đối không thu tiền hoặc vận động cha mẹ học sinh đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường trong thời gian tuyển sinh.

4. Thời gian tuyển sinh

a. Hình thức tuyển sinh:

* Đối với trẻ lớp nhà trẻ, mẫu giáo bé, mẫu giáo nhỡ: Tuyển sinh trực tiếp tại trường.

* Đối với trẻ mẫu giáo lớn 5 tuổi: Tuyển sinh trực tuyến.

Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến: từ ngày 19/6/2017 đến ngày 22/6/2017;

* Quy trình tuyển sinh trực tuyến:

Bước 1. Cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/, phần mềm đảm bảo việc cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh đúng tuyến:

Cha mẹ HS khai báo đầy đủ thông tin học sinh vào biểu mẫu trực tuyến:

- Nếu cha mẹ HS có đủ điều kiện về công nghệ thông tin (năng lực hiểu biết; có trang bị máy tính, iPAD … ) có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà;

- Nếu cha mẹ HS không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin có thể đến địa điểm có máy tính kết nối internet để đăng ký trực tuyến.

Bước 2. Sau khi đăng ký xong, cha mẹ HS nhập địa chỉ email cá nhân, phần mềm sẽ thông báo cho cha mẹ HS biết kết quả đăng ký trực tuyến và gửi thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh qua email cá nhân.

b. Thời gian thu nhận và xét duyệt hồ sơ tuyển sinh:

Bắt đầu từ ngày 01/7/2017 đến ngày 15/7/2017 nhà tường thu nhận và xét duyệt hồ sơ của các cháu đúng tuyến. Bao gồm: các học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn, hoặc đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu, có giấy hẹn của Công an. Cụ thể:

+ Ngày 03/07/2017 đến ngày 05/07/2017: Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ của các cháu sinh năm 2013

+ Ngày 05/07/2017 đến ngày 06/07/2017: Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ của các cháu sinh năm 2012 (đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến).

+ Ngày 07/07/2017 đến ngày 11/07/2017: Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ của các cháu sinh năm 2014.

+ Ngày 12/07/2017 đến ngày 14/07/2017: Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ của các cháu sinh năm 2015.

- Từ ngày 18/07/2016 đến ngày 20/07/2016: khi đã có ý kiến của phòng Giáo dục – Đào tạo nếu trường còn chỉ tiêu có thể nhận học sinh cư trú ổn định cùng gia đình trên địa bàn có xác nhận của chính quyền địa phương.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

1. Hình thức thực hiện.

- Tổ chức điều tra số trẻ trên địa bàn, báo cáo UBND phường để xây dựng kế hoạch tuyển sinh phù hợp với điều kiện nhà trường và theo hướng dẫn của Phòng Giáo dục – Đào tạo.

- Công bố công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, trên trang web và phương tiện thông tin của UBND Phường (việc phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, các quy định về độ tuổi, hồ sơ…) trước khi tuyển sinh 15 ngày tới các bậc phụ huynh (ngày 30/5/2017).

- Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, thành lập Tổ công tác hỗ trợ và triển khai tuyển sinh trực tuyến.

- Thành lập Hội đồng tuyển sinh của trường theo quyết định của Phòng Giáo dục – Đào tạo quận. Hội đồng tuyển sinh có trách nhiệm thực hiện nghiêm túc các quy định về công tác tuyển sinh, đảm bảo chính xác, khách quan, công khai và công bằng, tuyển đúng chỉ tiêu được giao.

- Phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên trực trong thời gian tuyển sinh để hướng dẫn, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

- Kết thúc tuyển sinh lập danh sách học sinh đã tuyển, báo cáo kết quả tuyển sinh với UBND phường và phòng GD – ĐT quận.

2. Lịch thực hiện

Thời gian Nội dung công việc
30/05/2017 - Thông báo công khai kế hoạch tuyển sinh tại trường, trên trang web và phương tiện thông tin của UBND phường.
01->15/07/2017 - Tuyển sinh đúng tuyến
10/07/2017 - Báo cáo tuyển sinh lần 1
20/07/2017 - Báo cáo tuyển sinh lần 2
18->20/07/2017 - Tuyển sinh bổ sung (nếu còn chỉ tiêu)
21/07/2017 - Báo cáo tuyển sinh lần 3

3. Chế độ thông tin báo cáo

Nhà trường thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo về phòng GD – ĐT theo đúng thời gian qui định.KẾ HOẠCH TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017 – 2018

HIỆU TRƯỞNG


Nguyễn Thị Thủy

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Other News