THÔNG BÁO CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2017 – 2018

31/05/2017 9:02 Sáng 0 phản hồi

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

THÔNG BÁO CÔNG TÁC TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2017 – 2018

Căn cứ công văn số 723/SGD&ĐT-QLT ngày 21/03/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017 – 2018;

Căn cứ kế hoạch số 16/KH-PGD ngày 12/05/2017 của Phòng Giáo dục – Đào tạo quận Cầu Giấy về kế hoạch tuyển sinh vào trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017 – 2018;

Căn cứ tình hình cơ sở vật chất, vị trí và nhu cầu thực tế của tr­ường,

Tr­ường mầm non Sơn Ca xin thông báo kế hoạch tuyển sinh các cháu trong độ tuổi vào tr­ường năm học 2017 – 2018 nh­ư sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017 – 2018

- Lứa tuổi Nhà trẻ (Sinh từ tháng 01/2015 đến tháng 08/2015):  40 cháu

- Lứa tuổi Mẫu giáo bé ( Sinh năm 2014 )            :  80 cháu

- Lứa tuổi Mẫu giáo nhỡ ( Sinh năm 2013 )         :  62 cháu

- Lứa tuổi Mẫu giáo lớn  ( Sinh năm 2012 )         : Huy động 100% trẻ trên địa bàn ra lớp.

II. Đối tượng tuyển sinh:

1. Tuyến tuyển sinh: Nhà trường tuyển nhận các cháu có hộ khẩu thường trú tại phường Trung Hoà thuộc các tổ dân phố : từ tổ dân phố số 24 đến tổ dân phố số 51 và cụm toà nhà Vinaconex.

2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn (thuộc các tổ như trên); học sinh đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu, có giấy hẹn của Công an Quận.

III. Hình thức và thời gian tuyển sinh

1. Tuyển sinh trực tuyến: đối với trẻ mẫu giáo lớn 5 tuổi (trẻ sinh năm 2012):

* Quy trình tuyển sinh trực tuyến:

Bước 1. Cha mẹ học sinh lứa tuổi mẫu giáo lớn 5 tuổi đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/, phần mềm đảm bảo việc cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh đúng tuyến.

Cha mẹ HS khai báo đầy đủ thông tin học sinh vào biểu mẫu trực tuyến:

- Nếu cha mẹ HS có đủ điều kiện về công nghệ thông tin (năng lực hiểu biết; có trang bị máy tính, iPAD … ) có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà;

- Nếu cha mẹ HS không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin có thể đến địa điểm có máy tính kết nối internet để đăng ký trực tuyến.

Bước 2. Sau khi đăng ký xong, cha mẹ HS nhập địa chỉ email cá nhân, phần mềm sẽ thông báo cho cha mẹ HS biết kết quả đăng ký trực tuyến và gửi thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh qua email cá nhân.

* Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 19/06/2017 đến ngày 22/06/2017.

+ Ngày 30/06/2017: Nhà trường thông báo danh sách trẻ mẫu giáo lớn 5 tuổi đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào trường năm học 2017 – 2018.

+ Từ ngày 05/07/2017 đến ngày 06/07/2017: Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ của các cháu lứa tuổi mẫu giáo lớn (sinh năm 2012) đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

2. Tuyển sinh trực tiếp tại trường: đối với trẻ mẫu giáo nhỡ (sinh năm 2013), trẻ mẫu giáo bé (sinh năm 2014) và trẻ nhà trẻ (sinh năm 2015):

+ Ngày 03/07/2017 đến ngày 05/07/2017: Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ của các cháu lứa tuổi mẫu giáo nhỡ (sinh năm 2013).

+ Ngày 07/07/2017 đến ngày 11/07/2017: Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ của các cháu lứa tuổi mẫu giáo bé (sinh năm 2014).

+ Ngày 12/07/2017 đến ngày 14/07/2017: Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ của các cháu nhà trẻ (sinh năm 2015).

+ Từ ngày 18/7/2017 đến ngày 20/7/2017, nếu còn chỉ tiêu và được sự cho phép của Phòng GD – ĐT quận Cầu Giấy, nhà trường sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung của trẻ trong độ tuổi tuyển sinh cư trú ổn định cùng gia đình trên địa bàn, có xác nhận của Công an Phường Trung Hoà.

IV. Thời gian Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ học sinh đến tuyển sinh:

- Buổi sáng: Từ 7h30’–11h00’.

- Buổi chiều: Từ 14h00’–17h00’.

V. Qui định về hồ sơ tuyển sinh:

- Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường phát khi phụ huynh nộp hồ sơ).

- 01 bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- 01 bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an Quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an Phường.

- 01 giấy khám sức khoẻ của trẻ do cơ quan y tế cấp.

* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh:  Phòng năng khiếuTầng 1 Trường Mầm non Sơn Ca – Ngõ 48 – Nguyễn Chánh – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội.

Vậy nhà trường xin thông báo để các bậc phụ huynh và nhân dân trên địa bàn của phường Trung Hoà được biết để đăng ký tuyển sinh và làm thủ tục nhập học cho các cháu đúng thời gian quy định.

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA KÍNH BÁO

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

THÔNG BÁO CÔNG TÁC TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2017 – 2018

Căn cứ công văn số 723/SGD&ĐT-QLT ngày 21/03/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017 – 2018;

Căn cứ kế hoạch số 16/KH-PGD ngày 12/05/2017 của Phòng Giáo dục – Đào tạo quận Cầu Giấy về kế hoạch tuyển sinh vào trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017 – 2018;

Căn cứ tình hình cơ sở vật chất, vị trí và nhu cầu thực tế của tr­ường,

Tr­ường mầm non Sơn Ca xin thông báo kế hoạch tuyển sinh các cháu trong độ tuổi vào tr­ường năm học 2017 – 2018 nh­ư sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017 – 2018

- Lứa tuổi Nhà trẻ (Sinh từ tháng 01/2015 đến tháng 08/2015):  40 cháu

- Lứa tuổi Mẫu giáo bé ( Sinh năm 2014 )            :  80 cháu

- Lứa tuổi Mẫu giáo nhỡ ( Sinh năm 2013 )         :  62 cháu

- Lứa tuổi Mẫu giáo lớn  ( Sinh năm 2012 )         : Huy động 100% trẻ trên địa bàn ra lớp.

II. Đối tượng tuyển sinh:

1. Tuyến tuyển sinh: Nhà trường tuyển nhận các cháu có hộ khẩu thường trú tại phường Trung Hoà thuộc các tổ dân phố : từ tổ dân phố số 24 đến tổ dân phố số 51 và cụm toà nhà Vinaconex.

2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn (thuộc các tổ như trên); học sinh đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu, có giấy hẹn của Công an Quận.

III. Hình thức và thời gian tuyển sinh

1. Tuyển sinh trực tuyến: đối với trẻ mẫu giáo lớn 5 tuổi (trẻ sinh năm 2012):

* Quy trình tuyển sinh trực tuyến:

Bước 1. Cha mẹ học sinh lứa tuổi mẫu giáo lớn 5 tuổi đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/, phần mềm đảm bảo việc cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh đúng tuyến.

Cha mẹ HS khai báo đầy đủ thông tin học sinh vào biểu mẫu trực tuyến:

- Nếu cha mẹ HS có đủ điều kiện về công nghệ thông tin (năng lực hiểu biết; có trang bị máy tính, iPAD … ) có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà;

- Nếu cha mẹ HS không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin có thể đến địa điểm có máy tính kết nối internet để đăng ký trực tuyến.

Bước 2. Sau khi đăng ký xong, cha mẹ HS nhập địa chỉ email cá nhân, phần mềm sẽ thông báo cho cha mẹ HS biết kết quả đăng ký trực tuyến và gửi thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh qua email cá nhân.

* Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 19/06/2017 đến ngày 22/06/2017.

+ Ngày 30/06/2017: Nhà trường thông báo danh sách trẻ mẫu giáo lớn 5 tuổi đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào trường năm học 2017 – 2018.

+ Từ ngày 05/07/2017 đến ngày 06/07/2017: Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ của các cháu lứa tuổi mẫu giáo lớn (sinh năm 2012) đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

2. Tuyển sinh trực tiếp tại trường: đối với trẻ mẫu giáo nhỡ (sinh năm 2013), trẻ mẫu giáo bé (sinh năm 2014) và trẻ nhà trẻ (sinh năm 2015):

+ Ngày 03/07/2017 đến ngày 05/07/2017: Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ của các cháu lứa tuổi mẫu giáo nhỡ (sinh năm 2013).

+ Ngày 07/07/2017 đến ngày 11/07/2017: Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ của các cháu lứa tuổi mẫu giáo bé (sinh năm 2014).

+ Ngày 12/07/2017 đến ngày 14/07/2017: Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ của các cháu nhà trẻ (sinh năm 2015).

+ Từ ngày 18/7/2017 đến ngày 20/7/2017, nếu còn chỉ tiêu và được sự cho phép của Phòng GD – ĐT quận Cầu Giấy, nhà trường sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung của trẻ trong độ tuổi tuyển sinh cư trú ổn định cùng gia đình trên địa bàn, có xác nhận của Công an Phường Trung Hoà.

IV. Thời gian Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ học sinh đến tuyển sinh:

- Buổi sáng: Từ 7h30’–11h00’.

- Buổi chiều: Từ 14h00’–17h00’.

V. Qui định về hồ sơ tuyển sinh:

- Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường phát khi phụ huynh nộp hồ sơ).

- 01 bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- 01 bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an Quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an Phường.

- 01 giấy khám sức khoẻ của trẻ do cơ quan y tế cấp.

* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh:  Phòng năng khiếuTầng 1 Trường Mầm non Sơn Ca – Ngõ 48 – Nguyễn Chánh – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội.

Vậy nhà trường xin thông báo để các bậc phụ huynh và nhân dân trên địa bàn của phường Trung Hoà được biết để đăng ký tuyển sinh và làm thủ tục nhập học cho các cháu đúng thời gian quy định.

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA KÍNH BÁO TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

THÔNG BÁO CÔNG TÁC TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2017 – 2018

Căn cứ công văn số 723/SGD&ĐT-QLT ngày 21/03/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017 – 2018;

Căn cứ kế hoạch số 16/KH-PGD ngày 12/05/2017 của Phòng Giáo dục – Đào tạo quận Cầu Giấy về kế hoạch tuyển sinh vào trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017 – 2018;

Căn cứ tình hình cơ sở vật chất, vị trí và nhu cầu thực tế của tr­ường,

Tr­ường mầm non Sơn Ca xin thông báo kế hoạch tuyển sinh các cháu trong độ tuổi vào tr­ường năm học 2017 – 2018 nh­ư sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017 – 2018

- Lứa tuổi Nhà trẻ (Sinh từ tháng 01/2015 đến tháng 08/2015):  40 cháu

- Lứa tuổi Mẫu giáo bé ( Sinh năm 2014 )            :  80 cháu

- Lứa tuổi Mẫu giáo nhỡ ( Sinh năm 2013 )         :  62 cháu

- Lứa tuổi Mẫu giáo lớn  ( Sinh năm 2012 )         : Huy động 100% trẻ trên địa bàn ra lớp.

II. Đối tượng tuyển sinh:

1. Tuyến tuyển sinh: Nhà trường tuyển nhận các cháu có hộ khẩu thường trú tại phường Trung Hoà thuộc các tổ dân phố : từ tổ dân phố số 24 đến tổ dân phố số 51 và cụm toà nhà Vinaconex.

2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn (thuộc các tổ như trên); học sinh đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu, có giấy hẹn của Công an Quận.

III. Hình thức và thời gian tuyển sinh

1. Tuyển sinh trực tuyến: đối với trẻ mẫu giáo lớn 5 tuổi (trẻ sinh năm 2012):

* Quy trình tuyển sinh trực tuyến:

Bước 1. Cha mẹ học sinh lứa tuổi mẫu giáo lớn 5 tuổi đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/, phần mềm đảm bảo việc cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh đúng tuyến.

Cha mẹ HS khai báo đầy đủ thông tin học sinh vào biểu mẫu trực tuyến:

- Nếu cha mẹ HS có đủ điều kiện về công nghệ thông tin (năng lực hiểu biết; có trang bị máy tính, iPAD … ) có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà;

- Nếu cha mẹ HS không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin có thể đến địa điểm có máy tính kết nối internet để đăng ký trực tuyến.

Bước 2. Sau khi đăng ký xong, cha mẹ HS nhập địa chỉ email cá nhân, phần mềm sẽ thông báo cho cha mẹ HS biết kết quả đăng ký trực tuyến và gửi thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh qua email cá nhân.

* Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 19/06/2017 đến ngày 22/06/2017.

+ Ngày 30/06/2017: Nhà trường thông báo danh sách trẻ mẫu giáo lớn 5 tuổi đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào trường năm học 2017 – 2018.

+ Từ ngày 05/07/2017 đến ngày 06/07/2017: Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ của các cháu lứa tuổi mẫu giáo lớn (sinh năm 2012) đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

2. Tuyển sinh trực tiếp tại trường: đối với trẻ mẫu giáo nhỡ (sinh năm 2013), trẻ mẫu giáo bé (sinh năm 2014) và trẻ nhà trẻ (sinh năm 2015):

+ Ngày 03/07/2017 đến ngày 05/07/2017: Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ của các cháu lứa tuổi mẫu giáo nhỡ (sinh năm 2013).

+ Ngày 07/07/2017 đến ngày 11/07/2017: Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ của các cháu lứa tuổi mẫu giáo bé (sinh năm 2014).

+ Ngày 12/07/2017 đến ngày 14/07/2017: Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ của các cháu nhà trẻ (sinh năm 2015).

+ Từ ngày 18/7/2017 đến ngày 20/7/2017, nếu còn chỉ tiêu và được sự cho phép của Phòng GD – ĐT quận Cầu Giấy, nhà trường sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung của trẻ trong độ tuổi tuyển sinh cư trú ổn định cùng gia đình trên địa bàn, có xác nhận của Công an Phường Trung Hoà.

IV. Thời gian Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ học sinh đến tuyển sinh:

- Buổi sáng: Từ 7h30’–11h00’.

- Buổi chiều: Từ 14h00’–17h00’.

V. Qui định về hồ sơ tuyển sinh:

- Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường phát khi phụ huynh nộp hồ sơ).

- 01 bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- 01 bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an Quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an Phường.

- 01 giấy khám sức khoẻ của trẻ do cơ quan y tế cấp.

* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh:  Phòng năng khiếuTầng 1 Trường Mầm non Sơn Ca – Ngõ 48 – Nguyễn Chánh – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội.

Vậy nhà trường xin thông báo để các bậc phụ huynh và nhân dân trên địa bàn của phường Trung Hoà được biết để đăng ký tuyển sinh và làm thủ tục nhập học cho các cháu đúng thời gian quy định.

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA KÍNH BÁO

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA

THÔNG BÁO CÔNG TÁC TUYỂN SINH

NĂM HỌC 2017 – 2018

Căn cứ công văn số 723/SGD&ĐT-QLT ngày 21/03/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017 – 2018;

Căn cứ kế hoạch số 16/KH-PGD ngày 12/05/2017 của Phòng Giáo dục – Đào tạo quận Cầu Giấy về kế hoạch tuyển sinh vào trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2017 – 2018;

Căn cứ tình hình cơ sở vật chất, vị trí và nhu cầu thực tế của tr­ường,

Tr­ường mầm non Sơn Ca xin thông báo kế hoạch tuyển sinh các cháu trong độ tuổi vào tr­ường năm học 2017 – 2018 nh­ư sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh năm học 2017 – 2018

- Lứa tuổi Nhà trẻ (Sinh từ tháng 01/2015 đến tháng 08/2015):  40 cháu

- Lứa tuổi Mẫu giáo bé ( Sinh năm 2014 )            :  80 cháu

- Lứa tuổi Mẫu giáo nhỡ ( Sinh năm 2013 )         :  62 cháu

- Lứa tuổi Mẫu giáo lớn  ( Sinh năm 2012 )         : Huy động 100% trẻ trên địa bàn ra lớp.

II. Đối tượng tuyển sinh:

1. Tuyến tuyển sinh: Nhà trường tuyển nhận các cháu có hộ khẩu thường trú tại phường Trung Hoà thuộc các tổ dân phố : từ tổ dân phố số 24 đến tổ dân phố số 51 và cụm toà nhà Vinaconex.

2. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh có hộ khẩu thường trú tại địa bàn (thuộc các tổ như trên); học sinh đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu, có giấy hẹn của Công an Quận.

III. Hình thức và thời gian tuyển sinh

1. Tuyển sinh trực tuyến: đối với trẻ mẫu giáo lớn 5 tuổi (trẻ sinh năm 2012):

* Quy trình tuyển sinh trực tuyến:

Bước 1. Cha mẹ học sinh lứa tuổi mẫu giáo lớn 5 tuổi đăng ký tuyển sinh trực tuyến qua internet tại trang thông tin điện tử http://tsdaucap.hanoi.gov.vn/, phần mềm đảm bảo việc cha mẹ HS đăng ký tuyển sinh đúng tuyến.

Cha mẹ HS khai báo đầy đủ thông tin học sinh vào biểu mẫu trực tuyến:

- Nếu cha mẹ HS có đủ điều kiện về công nghệ thông tin (năng lực hiểu biết; có trang bị máy tính, iPAD … ) có thể đăng ký tuyển sinh trực tuyến tại nhà;

- Nếu cha mẹ HS không có đủ điều kiện về công nghệ thông tin có thể đến địa điểm có máy tính kết nối internet để đăng ký trực tuyến.

Bước 2. Sau khi đăng ký xong, cha mẹ HS nhập địa chỉ email cá nhân, phần mềm sẽ thông báo cho cha mẹ HS biết kết quả đăng ký trực tuyến và gửi thông báo kết quả đăng ký tuyển sinh qua email cá nhân.

* Thời gian đăng ký tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 19/06/2017 đến ngày 22/06/2017.

+ Ngày 30/06/2017: Nhà trường thông báo danh sách trẻ mẫu giáo lớn 5 tuổi đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào trường năm học 2017 – 2018.

+ Từ ngày 05/07/2017 đến ngày 06/07/2017: Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ của các cháu lứa tuổi mẫu giáo lớn (sinh năm 2012) đã đăng ký tuyển sinh trực tuyến.

2. Tuyển sinh trực tiếp tại trường: đối với trẻ mẫu giáo nhỡ (sinh năm 2013), trẻ mẫu giáo bé (sinh năm 2014) và trẻ nhà trẻ (sinh năm 2015):

+ Ngày 03/07/2017 đến ngày 05/07/2017: Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ của các cháu lứa tuổi mẫu giáo nhỡ (sinh năm 2013).

+ Ngày 07/07/2017 đến ngày 11/07/2017: Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ của các cháu lứa tuổi mẫu giáo bé (sinh năm 2014).

+ Ngày 12/07/2017 đến ngày 14/07/2017: Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ của các cháu nhà trẻ (sinh năm 2015).

+ Từ ngày 18/7/2017 đến ngày 20/7/2017, nếu còn chỉ tiêu và được sự cho phép của Phòng GD – ĐT quận Cầu Giấy, nhà trường sẽ tiếp nhận hồ sơ đăng ký tuyển sinh bổ sung của trẻ trong độ tuổi tuyển sinh cư trú ổn định cùng gia đình trên địa bàn, có xác nhận của Công an Phường Trung Hoà.

IV. Thời gian Ban tuyển sinh tiếp nhận hồ sơ học sinh đến tuyển sinh:

- Buổi sáng: Từ 7h30’–11h00’.

- Buổi chiều: Từ 14h00’–17h00’.

V. Qui định về hồ sơ tuyển sinh:

- Đơn xin học (theo mẫu của nhà trường phát khi phụ huynh nộp hồ sơ).

- 01 bản sao giấy khai sinh hợp lệ.

- 01 bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng, kèm theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an Quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an Phường.

- 01 giấy khám sức khoẻ của trẻ do cơ quan y tế cấp.

* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ tuyển sinh:  Phòng năng khiếuTầng 1 Trường Mầm non Sơn Ca – Ngõ 48 – Nguyễn Chánh – Trung Hoà – Cầu Giấy – Hà Nội.

Vậy nhà trường xin thông báo để các bậc phụ huynh và nhân dân trên địa bàn của phường Trung Hoà được biết để đăng ký tuyển sinh và làm thủ tục nhập học cho các cháu đúng thời gian quy định.

TRƯỜNG MẦM NON SƠN CA KÍNH BÁO

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Other News