Bài truyền thông phòng chống sốt xuất huyết do TTYT dự phòng Hà Nội hỗ trợ

14/08/2017 10:37 Chiều 0 phản hồi

Dịch sốt xuất huyết đang bùng phát ở rất nhiều tỉnh thành. Để cung cấp thêm những hiểu biết về đại dịch này sau đây là file về công văn chỉ đạo của PGD và bài truyền thông phòng chống sốt xuất huyết do TTYT dự phòng Hà Nội hỗ trợ thực hiện.

Công văn 266 – Phòng Giáo dục về Tổ chức phòng chống sốt xuất huyết: PGD-CV266 TC PC SXH 8.2017

Bài truyền thông phòng chống sốt xuất huyết do TTYT dự phòng Hà Nội hỗ trợ: Bài truyền thông về SXHD tại Sở GD ngày 16.8. 2017 (1)

Để lại phản hồi của bạn cho bài viết này


Other News